СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Мотивация и демотивация при изучаване на чужд език


Автори:
Пенка Пехливанова

Страници: 12-19

Резюме:


В това изложение се анализират и обобщават резултатите от анкети, проведени със студенти относно чуждите езици, които са изучавали от времето, когато са били в детската градина, до настоящия момент. Основният въпрос, който се разисква, е мотивацията като важен стимул за успешно изучаване на чужд език. Интересни са основните фактори за мотивация, които анкетираните студенти излагат – един от тях е възможността за надграждане на знанията при изучаване на един и същ език от началното училище да края на средното образование. Прекъсването на изучаван език или започването му отначало демотивират обучаемите.


Ключови думи:


Изтегляне


910 изтегляния от 21.4.2017 г.