СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1994 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 413 от 1.2.2018 г.)

За преосмисляне на възпитателните ценности
Жечо Атанасов

(изтегляния 411 от 1.2.2018 г.)

За професионалните функции на учителя
Стоянка Жекова

(изтегляния 2079 от 1.2.2018 г.)

Просветното дело в Свищов през Възраждането
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 1168 от 1.2.2018 г.)

Проф. Димитър Т. Кацаров - живот, дейност и педагогически възгледи
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 431 от 1.2.2018 г.)

Факел на българската просвета в Букурещ
Марин Люлюшев

(изтегляния 476 от 1.2.2018 г.)

Важни аспекти на личностното съзряване на 10-11-годишни ученици
Иван Карагьозов Васил Табаков

(изтегляния 669 от 1.2.2018 г.)

Общественото и частното образование във Франция
Жаклин Рейнс

(изтегляния 352 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 446 от 1.2.2018 г.)

Реформаторска педагогика - история и съвременност
Маринела Великова

(изтегляния 2440 от 1.2.2018 г.)

Риби в храма (храмове в рибата)
Иван Станков

(изтегляния 419 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи
Кънчо Чолаков

(изтегляния 384 от 1.2.2018 г.)

Педагогическата наука - призвание за проф. Жечо Атанасов
Тодор Ангелов

(изтегляния 626 от 1.2.2018 г.)

75 години от рождението на проф. д-р Елка Петрова
Димитър Гюров

(изтегляния 389 от 1.2.2018 г.)