СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2015 / Том 23 / Брой 1

Статии

Кинезиотейпинг методът – хит в спортно- възстановителната практика
Стефания Беломъжева-Димитрова Мартин Стойчевски

(изтегляния 534 от 7.12.2016 г.)

Същност и предимства на ко-обучението с оглед на теоретико-приложните изследвания
Анелия Гърбачева Светослав Зашев

(изтегляния 2646 от 7.12.2016 г.)

Четири случая на приемна грижа
Красимира Петрова

(изтегляния 721 от 7.12.2016 г.)

Паганини и модернизмът (Превод проф. д-р Божанка Моцинова)
Габриеле Пиерджовани

(изтегляния 462 от 7.12.2016 г.)

Авторите на броя

(изтегляния 437 от 26.7.2018 г.)