Комплексно влияние на дисциплините „Рисуване“ и „Живопис“ върху формирането на професионалната компетентност у бъдещите художници живописци


Константин Пархоменко

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 14.12.2017 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Netherlands / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States