Комплексно влияние на дисциплините „Рисуване“ и „Живопис“ върху формирането на професионалната компетентност у бъдещите художници живописци


Константин Пархоменко

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


263 изтегляния от 14.12.2017 г.
NA / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Greece / Korea, Republic of / Netherlands / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States