Комплексно влияние на дисциплините „Рисуване“ и „Живопис“ върху формирането на професионалната компетентност у бъдещите художници живописци


Константин Пархоменко

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


103 изтегляния от 14.12.2017 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States