Изследване на студенти от специалността Физическо възпитание чрез скрининг на функционалното движение


Анастасиадис Теофилактос Данчо Пандулчев Светослав Стефанов Цветанка Дилова-Нейкова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


26 изтегляния от 14.12.2017 г.
Bulgaria / Germany / Greece / Russian Federation / United States