СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследване на студенти от специалността Физическо възпитание чрез скрининг на функционалното движение


Автори:
Анастасиадис Теофилактос Данчо Пандулчев Светослав Стефанов Цветанка Дилова-Нейкова

Страници: 199-204

Резюме:

Physical education students must perform well the basic movement patterns, in order to be successful teachers and athletes. For identifying potential movement limitations among 52 male physical education students (40 Bulgarian and 12 Greek), we use Functional Movement Screen (FMS) as an effective reliable test battery for measurement and assessment of the basic functional movement patterns. We find that 65% of the students have movement asymmetry, which is the primary reason for the inadequate tests scores and total mean scores. The combined total mean FMS score is 16.58 ± 1.94. We recommend corrective exercises for overcoming movement asymmetry and improvement of limited test movement patterns


Ключови думи:

physical education students, Functional Movement Screen (FMS), movement patterns

Изтегляне


439 изтегляния от 14.12.2017 г.