СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1995 / Том 3 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 642 от 1.2.2018 г.)

Огнище на просвета, култура и надежда
Марин Люлюшев

(изтегляния 678 от 1.2.2018 г.)

Въвеждане в храма на Мелпомена
Мариана Цоневска

(изтегляния 558 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 497 от 1.2.2018 г.)

Годишнини и юбилеи

(изтегляния 547 от 1.2.2018 г.)