СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1996 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 399 от 17.1.2018 г.)

Климент Охридски (1080 години от смъртта му)
Жечо Атанасов

(изтегляния 446 от 17.1.2018 г.)

Философски подходи в развитието на образованието
Димитър Павлов

(изтегляния 833 от 17.1.2018 г.)

Образователни стандарти
Тодор Ангелов

(изтегляния 495 от 17.1.2018 г.)

Методологически равнища и подходи към интерпретацията на "Аз"-а
Красимира Йонкова

(изтегляния 402 от 17.1.2018 г.)

Подготовка на 6 - 7-годишните деца за обучението по труд и техника в I клас
Радка Гайдова Тодорка Николова

(изтегляния 399 от 17.1.2018 г.)

Взаимодействие на изпълнителски изкуства в обучението на студенти-педагози
Стефка Бочева Галя Данчева

(изтегляния 460 от 17.1.2018 г.)

Нови идеи в проблематиката на масовото поведение
Красимира Йонкова

(изтегляния 471 от 17.1.2018 г.)

Педагогически факултет - партньор в проект на програма "Темпус"
Маринела Великова

(изтегляния 396 от 17.1.2018 г.)