СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 110 от 17.1.2018 г.)

За приносите в педагогиката
Жечо Атанасов
(изтегляния 120 от 17.1.2018 г.)

Личност и социални ценности
Красимира Йонкова
(изтегляния 131 от 17.1.2018 г.)

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство
Катя Симеонова Тодорка Николова
(изтегляния 242 от 17.1.2018 г.)

Защо (не) се спори за личността на софиста?
Лъчезар Андреев
(изтегляния 180 от 17.1.2018 г.)

Същност на изображението в детската рисунка
Мариана Мойнова
(изтегляния 456 от 17.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 111 от 17.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 137 от 17.1.2018 г.)