СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 421 от 17.1.2018 г.)

За приносите в педагогиката
Жечо Атанасов

(изтегляния 449 от 17.1.2018 г.)

Педагогическото общуване в учебно-възпитателния процес
Петър Петров

(изтегляния 7890 от 17.1.2018 г.)

Личност и социални ценности
Красимира Йонкова

(изтегляния 451 от 17.1.2018 г.)

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство
Катя Симеонова Тодорка Николова

(изтегляния 1035 от 17.1.2018 г.)

Защо (не) се спори за личността на софиста?
Лъчезар Андреев

(изтегляния 770 от 17.1.2018 г.)

Същност на изображението в детската рисунка
Мариана Мойнова

(изтегляния 1705 от 17.1.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 373 от 17.1.2018 г.)

IN MEMORIAM

(изтегляния 409 от 17.1.2018 г.)