СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 1997 / Том 5 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 139 от 17.1.2018 г.)

За приносите в педагогиката
Жечо Атанасов
(изтегляния 150 от 17.1.2018 г.)

Педагогическото общуване в учебно-възпитателния процес
Петър Петров
(изтегляния 3801 от 17.1.2018 г.)

Личност и социални ценности
Красимира Йонкова
(изтегляния 155 от 17.1.2018 г.)

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство
Катя Симеонова Тодорка Николова
(изтегляния 338 от 17.1.2018 г.)

Защо (не) се спори за личността на софиста?
Лъчезар Андреев
(изтегляния 371 от 17.1.2018 г.)

Същност на изображението в детската рисунка
Мариана Мойнова
(изтегляния 729 от 17.1.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 134 от 17.1.2018 г.)

IN MEMORIAM
(изтегляния 164 от 17.1.2018 г.)