СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство


Катя Симеонова Тодорка Николова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


236 изтегляния от 17.1.2018 г.