СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогическите задачи като средство за постигане на професионално майсторство


Автори:
Катя Симеонова Тодорка Николова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


256 изтегляния от 17.1.2018 г.