СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2000 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 402 от 27.11.2017 г.)

Социално-педагогически апексти на проблема "бедност"
Розалия Кузманова-Карталова

(изтегляния 1077 от 27.11.2017 г.)

Моделиране формирането и оптимизирането на учебни планове
Мариана Петрова Емилия Тодорова

(изтегляния 429 от 27.11.2017 г.)

Изкуството и естетическото възпитание
Пламен Легкоступ

(изтегляния 2671 от 27.11.2017 г.)