СПИСАНИЕ "ПЕДАГОГИЧЕСКИ АЛМАНАХ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Педагогически алманах, 2001 / Том 9 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 488 от 27.11.2017 г.)

Моделиране учебното съдържание в процеса на обучение
Мариана Петрова

(изтегляния 663 от 27.11.2017 г.)

За структурата и формата на урочния план
Маринела Михова

(изтегляния 12167 от 27.11.2017 г.)

Към практиката на семейното консултиране и терапия
Венка Кутева-Цветкова

(изтегляния 2312 от 27.11.2017 г.)

За музикалната грамотност на самодейния хор
Цветелина Славова

(изтегляния 685 от 27.11.2017 г.)

Аспекти на балетното образование
Рени Христова-Коцева

(изтегляния 546 от 27.11.2017 г.)