България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Виенският конгрес и учредяването на Германския съюз


Автори:
Валентин Спиридонов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Виенския конгрес, Германския съюз, Прусия, Александър I, Австрия

Изтегляне


731 изтегляния от 3.4.2018 г.