България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблемът с „облеклото и конете" – или някои малко известни моменти от обучението на българи, учащи в руски военноучебни заведения в периода 1879–1883 г.


Автори:
Драгомир Георгиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

руски военноучебни заведения, дрехи, коне.

Изтегляне


208 изтегляния от 3.4.2018 г.