България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Проблемът с „облеклото и конете" – или някои малко известни моменти от обучението на българи, учащи в руски военноучебни заведения в периода 1879–1883 г.


Драгомир Георгиев

Резюме:


Ключови думи:

руски военноучебни заведения, дрехи, коне.

Изтегляне


89 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Poland / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States