България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.)


Автори:
Антон Дончев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Сръбско-българската война от 1885 година, Съединение, защита

Изтегляне


261 изтегляния от 3.4.2018 г.