България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Бургаският отряд във военната защита на Съединението (09.09.1885 – 24.03.1886 г.)


Антон Дончев

Резюме:


Ключови думи:

Сръбско-българската война от 1885 година, Съединение, защита

Изтегляне


192 изтегляния от 3.4.2018 г.
Brazil / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Norway / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States