България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Британско–българските отношения в края на ХIX и началото на XX век в българската историография


Автори:
Слави Димитров

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

българска историография, Британско–български отношения, дипломация

Изтегляне


288 изтегляния от 3.4.2018 г.