България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Британско–българските отношения в края на ХIX и началото на XX век в българската историография


Слави Димитров

Резюме:


Ключови думи:

българска историография, Британско–български отношения, дипломация

Изтегляне


163 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Macedonia / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States