България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бургаската търговско–индустриална камара от създаването й до 1918 г.


Автори:
Георги Дракалиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Бургаска търговска–индустриална камара, архитектура, индустрия, икономика

Изтегляне


320 изтегляния от 3.4.2018 г.