България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Бургаската търговско–индустриална камара от създаването й до 1918 г.


Георги Дракалиев

Резюме:


Ключови думи:

Бургаска търговска–индустриална камара, архитектура, индустрия, икономика

Изтегляне


170 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States