България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Отражението на Сараевския атентат в работата на Хърватския сабор (28 юни – 4 август 1914 г.)


Автори:
Пресиян Конакчиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Сараевски атентат, Австро–Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговица, Франц Фердинанд

Изтегляне


184 изтегляния от 3.4.2018 г.