България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Отражението на Сараевския атентат в работата на Хърватския сабор (28 юни – 4 август 1914 г.)


Пресиян Конакчиев

Резюме:


Ключови думи:

Сараевски атентат, Австро–Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговица, Франц Фердинанд

Изтегляне


127 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Macedonia / Russian Federation / Switzerland / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States