България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Марксистко-ленинското самообразование като основен метод за създаване на катедрите в агитационно- пропагандаторския апарат на комунистическата партия през 1948 г.


Марин Маринов

Резюме:


Ключови думи:

Българската комунистическа партия, Вълко Червенков, Ленин, Маркс

Изтегляне


112 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States