България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Последиците от земетресението във Вранча през 1977 г. за Румъния и България


Автори:
Спаска Шуманова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Вранча, Румъния, България, земетресение

Изтегляне


348 изтегляния от 3.4.2018 г.