България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Последиците от земетресението във Вранча през 1977 г. за Румъния и България


Спаска Шуманова

Резюме:


Ключови думи:

Вранча, Румъния, България, земетресение

Изтегляне


178 изтегляния от 3.4.2018 г.
Belarus / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Reunion / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States