България, българите и Европа - мит, история, съвремие

За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България – история и съвременни проблеми


Лора Дончева Анка Игнатова

Резюме:


Ключови думи:

монументално изкуство, архитектура и скулптурни монументи, социализъм

Изтегляне


326 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Italy / Russian Federation / Slovakia / Spain / Switzerland / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States