България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За паметниците на социалистическото монументално изкуство в България – история и съвременни проблеми


Автори:
Лора Дончева Анка Игнатова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

монументално изкуство, архитектура и скулптурни монументи, социализъм

Изтегляне


747 изтегляния от 3.4.2018 г.