България, българите и Европа - мит, история, съвремие

„Партньорство за мир“ в края на ХХ в. – нов смисъл в променената реалност“


Катина Димитрова

Резюме:


Ключови думи:

Партньорство за мир, Югославия, нова реалност, партньорство

Изтегляне


119 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States