България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Партньорство за мир“ в края на ХХ в. – нов смисъл в променената реалност“


Автори:
Катина Димитрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Партньорство за мир, Югославия, нова реалност, партньорство

Изтегляне


155 изтегляния от 3.4.2018 г.