България, българите и Европа - мит, история, съвремие

„Опит за сравнимост на политико-социалните отношения на Република Кипър и Република България“


Поля Йорданова

Резюме:


Ключови думи:

Интеграция, суверенитет, образование

Изтегляне


150 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States