България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Опит за сравнимост на политико-социалните отношения на Република Кипър и Република България“


Автори:
Поля Йорданова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Интеграция, суверенитет, образование

Изтегляне


194 изтегляния от 3.4.2018 г.