България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Литературната география и съхраненото бъдеще


Автори:
Атанас Дерменджиев Петя Събева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Социална география, географско пространство, културно пространство

Изтегляне


153 изтегляния от 3.4.2018 г.