България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Литературната география и съхраненото бъдеще


Атанас Дерменджиев Петя Събева

Резюме:


Ключови думи:

Социална география, географско пространство, културно пространство

Изтегляне


45 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States