България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена


Автори:
Румен Янков

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

селски туризъм, туристическа атракция, местна власт

Изтегляне


374 изтегляния от 3.4.2018 г.