България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Възможности пред развитието на селския туризъм в община Елена


Румен Янков

Резюме:


Ключови думи:

селски туризъм, туристическа атракция, местна власт

Изтегляне


18 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / United States