България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Въпросът за произхода на митраизма и пътищата му на разпространение в Римската империя


Станислав Иванов

Резюме:


Ключови думи:

Митрас, мистика, Римска империя

Изтегляне


106 изтегляния от 3.4.2018 г.
NA / Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / France / Germany / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States