България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Въпросът за произхода на митраизма и пътищата му на разпространение в Римската империя


Автори:
Станислав Иванов

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Митрас, мистика, Римска империя

Изтегляне


294 изтегляния от 3.4.2018 г.