България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Използване на интегрални функции за установяване на фази и цикли в колебанията на оттока на реките Вит, Осъм и Янтра


Автори:
Цветелина Ценова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

интегрални криви, фази, цикли, Вит, Осъм, Янтра.

Изтегляне


181 изтегляния от 3.4.2018 г.