България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Използване на интегрални функции за установяване на фази и цикли в колебанията на оттока на реките Вит, Осъм и Янтра


Цветелина Ценова

Резюме:


Ключови думи:

интегрални криви, фази, цикли, Вит, Осъм, Янтра.

Изтегляне


145 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States