България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Методическата подкрепа на учителите по география и икономика в област Сливен – конкретните стъпки към професионалния успех


Автори:
Кристиана Добрева-Станкова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

методическа подкрепа, учители, география, икономика, методология, обучителни дейности, педагогически практики, професионално развитие.

Изтегляне


235 изтегляния от 3.4.2018 г.