България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Методическата подкрепа на учителите по география и икономика в област Сливен – конкретните стъпки към професионалния успех


Кристиана Добрева-Станкова

Резюме:


Ключови думи:

методическа подкрепа, учители, география, икономика, методология, обучителни дейности, педагогически практики, професионално развитие.

Изтегляне


139 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States