България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Турция – кратка характеристика .


Лейля Шефкъ

Резюме:


Ключови думи:

Република Турция, територия, държавна структура, население, икономически растеж.

Изтегляне


166 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Kazakhstan / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States