България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Турция – кратка характеристика .


Автори:
Лейля Шефкъ

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Република Турция, територия, държавна структура, население, икономически растеж.

Изтегляне


205 изтегляния от 3.4.2018 г.