България, българите и Европа - мит, история, съвремие

За някои „особени“ карстови езера в България (Формиране, съществуване и особености на крайморските, крайречни и обособените при тектонски разломи карстови езера в България на примера на Рабишкото езеро, езеро Сребърна, Шабленското езеро и подземните крайморски карстови езера в България)


Евгени Коев

Резюме:


Ключови думи:

карстови езера, крайморски карстови езера, Рабишко езеро, езеро Сребърна

Изтегляне


147 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States