България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България


Светослав Георгиев

Резюме:


Ключови думи:

Византия, християнство, средновековие

Изтегляне


21 изтегляния от 3.4.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / United States