България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Боилският бунт след покръстването на Средновековна България


Автори:
Светослав Георгиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Византия, християнство, средновековие

Изтегляне


378 изтегляния от 3.4.2018 г.