България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Църква и медицина в Западна Европа XI–XIII в. Някои основни проблеми и изследвания


Автори:
Симеон Бояджиев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Средновековие, медицина, църква, Западна Европа, изследвания

Изтегляне


173 изтегляния от 3.4.2018 г.