България, българите и Европа - мит, история, съвремие
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Учредяването на Търновската архиепископия в междуцърковните отношения на православния свят


Автори:
Ива Инджова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:

Архиепископия, православие

Изтегляне


246 изтегляния от 3.4.2018 г.