България, българите и Европа - мит, история, съвремие

Учредяването на Търновската архиепископия в междуцърковните отношения на православния свят


Ива Инджова

Резюме:


Ключови думи:

Архиепископия, православие

Изтегляне


170 изтегляния от 3.4.2018 г.
Belgium / Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Greece / Romania / Russian Federation / Serbia / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States