БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Място и функции на българската традиция в съвременната култура на метрополия и диаспора


Автори:
Славка Петкова-Марчева

Страници: 253-261

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1091 изтегляния от 26.2.2019 г.