БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Немците и тяхната култура в Бесарабия през погледа на българите там


Автори:
Галин Георгиев
Валентин Лазаров

Страници: 277-318

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


833 изтегляния от 26.2.2019 г.