БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Духовност, труд и начин на живот (На примера на българите от с. Чийшия, Украйна)


Автори:
Олга Неделчева-Водинчар

Страници: 319-326

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


540 изтегляния от 26.2.2019 г.