БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Стабільність/нестабільність фонеми /х/ у болгарському діалектному континуумі


Автори:
Cветлана Георгієва

Страници: 421-435

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


372 изтегляния от 26.2.2019 г.