БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Конкуренцията на да-конструкции и инфинитив в няколко списъка на „Женския сборник“


Автори:
Дарья Стоянова

Страници: 437-449

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


473 изтегляния от 26.2.2019 г.