БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Новаторските образователни традиции на Болградската гимназия (1858–1878) в историята на българското училище


Автори:
Татяна Караиванова

Страници: 49-62

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


631 изтегляния от 26.2.2019 г.