БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1997 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 462 от 29.10.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 410 от 29.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 419 от 29.10.2017 г.)

Preface

(изтегляния 433 от 29.10.2017 г.)

Знаци върху канцела на църква №2 в Дръстър
Ралица Иванова Стефка Ангелова Румяна Колева Елена Ангелова

(изтегляния 614 от 29.10.2017 г.)

Молитва против нежит върху амулет от X в. от Пъкуйул луй Соаре
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 773 от 29.10.2017 г.)

Имитациите на анонимните фолиси клас А-2
Валери Йотов

(изтегляния 749 от 29.10.2017 г.)

Немската колонизация по Долни Дунав през XIX в.
Христо Глушков

(изтегляния 688 от 29.10.2017 г.)

Пандели Кисимов в бесарабия (1962 - 1865 г.)
Вера Бонева

(изтегляния 524 от 29.10.2017 г.)

Списание "Общ труд" (1868 г.) и българският книжовен език
Русин Русинов

(изтегляния 391 от 29.10.2017 г.)

Състояние и функциониране на българския език в Молдова
Надежда Кара

(изтегляния 438 от 29.10.2017 г.)

Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия)
Светлана Топалова

(изтегляния 541 от 29.10.2017 г.)

Названията на прозорец в българските диалекти в Южна Украйна
Валентина Колесник

(изтегляния 423 от 29.10.2017 г.)