БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1997 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 394 от 29.10.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 353 от 29.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 355 от 29.10.2017 г.)

Preface

(изтегляния 369 от 29.10.2017 г.)

Знаци върху канцела на църква №2 в Дръстър
Ралица Иванова Стефка Ангелова Румяна Колева Елена Ангелова

(изтегляния 538 от 29.10.2017 г.)

Молитва против нежит върху амулет от X в. от Пъкуйул луй Соаре
Казимир Попконстантинов

(изтегляния 687 от 29.10.2017 г.)

Имитациите на анонимните фолиси клас А-2
Валери Йотов

(изтегляния 664 от 29.10.2017 г.)

Немската колонизация по Долни Дунав през XIX в.
Христо Глушков

(изтегляния 614 от 29.10.2017 г.)

Пандели Кисимов в бесарабия (1962 - 1865 г.)
Вера Бонева

(изтегляния 450 от 29.10.2017 г.)

Списание "Общ труд" (1868 г.) и българският книжовен език
Русин Русинов

(изтегляния 320 от 29.10.2017 г.)

Състояние и функциониране на българския език в Молдова
Надежда Кара

(изтегляния 359 от 29.10.2017 г.)

Местоименната система в чийшийските говори (Бесарабия)
Светлана Топалова

(изтегляния 452 от 29.10.2017 г.)

Названията на прозорец в българските диалекти в Южна Украйна
Валентина Колесник

(изтегляния 330 от 29.10.2017 г.)