БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Крим и Северен Кавказ през периода от средата на X до началото на XI в. (Проблеми на етнокултурните връзки)


Автори:
Вадим Майко

Страници: 109-121

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


470 изтегляния от 29.10.2017 г.