БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Молитва против нежит върху амулет от X в. от Пъкуйул луй Соаре


Автори:
Казимир Попконстантинов

Страници: 123-129

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


736 изтегляния от 29.10.2017 г.