БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България и походите на "Златната орда" срещу Византия през XIII - XIV в.


Автори:
Пламен Павлов

Страници: 139-152

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1126 изтегляния от 29.10.2017 г.