БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българите и татарите от "Златната орда" на Долни Дунав (втората половина на XIV в. - първата четвърт на XV в.)


Автори:
Николай Руссев

Страници: 153-167

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


907 изтегляния от 29.10.2017 г.