БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Григорий Цамблак в западноруските летописи (извороведски и историографски преглед)


Автори:
Невяна Дончева-Панайотова

Страници: 169-175

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


517 изтегляния от 29.10.2017 г.