БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

"Очерк за историята на старообрядците в Добруджа" - документ от втората половина на XIX в.


Автори:
Андрей Андреев

Страници: 177-190

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


759 изтегляния от 29.10.2017 г.