БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Легендите за Саръ Салтък и българските фолкорно-митологични представи за Летен Свети Никола


Автори:
Тодор Моллов

Страници: 191-210

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


927 изтегляния от 29.10.2017 г.