БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои морско-политически аспекти на руското проникване в Черно море през XIX - XIX в.


Автори:
Вълкан Вълканов

Страници: 211-216

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


465 изтегляния от 29.10.2017 г.