БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Морските търговски връзки между южното бъгарско Черноморие и Северното Причерноморие през XIX в.


Автори:
Щелиян Щерионов

Страници: 217-229

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


443 изтегляния от 29.10.2017 г.