БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Немската колонизация по Долни Дунав през XIX в.


Автори:
Христо Глушков

Страници: 231-240

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


647 изтегляния от 29.10.2017 г.