БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Дейността на руското правителство по настаняването и устройването на бесарабските българи в Приазовието (60-те и началото на 70-те години на XIX в.)


Автори:
Володимир Турков

Страници: 241-252

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


390 изтегляния от 29.10.2017 г.